Pintat de terres

Realització del procés complert: preparació de la superficie i acabat final del terra.

  • Prescripció del tractament idoni
  • Sanejament del terra
  • Tractament de juntes i esquerdes
  • Recobriments autonivellants
  • Acabats antilliscants

Sistema multicapa antilliscant classificació C2 i C3, amb certificat alimentari per paviments i BFL-S1 de reacció al foc.

  • Polir i aspirar superfície
  • Capa d’imprimació a rodet
  • Capa de resina amb llavi de goma, seguit d’àrid
  • Capa de resina amb llavi de goma i saturat d’àrid
  • Aspirar àrid sobrant i acabat amb capa de resina amb llavi de goma

pide un presupuesto On-line

sin compromiso

 

O llama: 93 874 00 88

6 + 1 =